Děkanát Přerov

Úvodník - prosinec 2014

Drazí čtenáři děkanátního časopisu.

Čtyři týdny předem nás církev nabádá, abychom se připravili na opětovné slavení Vánoc a zároveň abychom si v období, kdy si připomínáme první příchod vtěleného Krista na svět, uvědomili, že Bůh přijde znovu: na konci života každého z nás i na konci časů. Proto je advent dobou přípravy a naděje.

Světec měsíce

Svatá Kateřina Alexandrijská

Mučednice, která vynikala dary ducha, znalostí filosofie, křesťanské nauky, odvahou a statečností. Patří mezi 14 svatých pomocníků.

Její životopisná data nejsou historicky podložená, přesto se však řadí mezi významné světce.

Rosteme ve víře - Kněžské osobnosti

Mons. Prof. ThDr. František Cinek      (1888 - 1966)

Přečetli jsme a doporučujeme

Příprava na Vánoce     Přijď Pane Ježíši

Rosteme ve víře - Desatero

Desatero a Ježíš

 

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Majetín

Obec Majetín leží v nejjižnější části olomouckého okresu, vzdálena od Olomouce vzdušnou čarou 12 km. Rozkládá se na pokraji úrodné Hané, nedaleko zvedající se pahorkatiny podhůří Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Hranice katastru obce tvoří na jihu říčka Olešnice, na západě rameno řeky Moravy Morávka, na severu les Království a na východě hraničí s katastrálním územím obce Kokory. V současné době má Majetín 1151 obyvatel.

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Drazí přátelé, chvála Kristu!

Víkendovka pro mladé v Němčicích nad Hanou

Čas: pátek 7.11. až neděle 9.11. 2014                   

Místo: fara v Němčicích nad Hanou

Organizátor: Vít Adamík, Barbora Bílková          

Počet účastníků: 25 mladých a perspektivních farníků

Hostitel: P. Mgr. Tomáš Strogan

 

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

v brzké době se opět rozběhnou přípravy dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Je tedy ten nejvhodnější čas seznámit Vás s tím, jak jsme využili výtěžek Tříkrálové sbírky 2014. 

V lednu letošního roku se v Přerově a okolních obcích vybralo celkem 741 817,- Kč. Tato částka byla rozdělena na dvě části. Prvních 313 361,- Kč bylo Charitou České republiky použito na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Druhá část 428 456,- Kč se vrátila zpět do Přerova.

Za přátele myslivosti a koní

„Náš pan farář dp. P. Mgr. Radek Sedlák každým rokem zajišťuje ve své farnosti v Troubkách- Henčlově a Bochoři tradiční svatohubertské slavnostní bohoslužby „Za přátele myslivosti a koní“ – konané ve farním kostele, zasvěceném sv. Markétě.

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov