Děkanát Přerov

Úvodník - únor 2015

 

Světec měsíce

Svatý Jakub Berthieu

Francouzský jezuita, kněz a misionář na Madagaskaru, mučedník víry a čistoty

Územní pastorační změny na Kojetínsku

Už delší dobu se mluvilo na Arcibiskupství olomouckém o scelení politických a církevních okrsků. Tato věc se týkala i duchovní správy na Kojetínsku. Jedná se o obec Koválovice (asi 160 obyvatel) a Stříbrnice (asi 250 obyvatel).

2015 Rok za svěceného života

V tomto čísle našeho děkanátního časopisu pokračujeme v představení řeholníků a řeholnic pocházející z našeho okolí. Dnes jsme položili otázky sestře Lucii Nedvídkové.

 

Jak dlouho jste v řádu a o jaký řád se jedná?

Rosteme ve víře Desatero

I když jsme v rámci Desatera probrali hodně, určitě jsme nemluvili o všem a něčemu jsme se věnovali jen lehce. Vrátil bych se tedy k některým tématům, o kterých se někdy mluví hlasitě a někdy zase velice tiše. Následující článek napsal P. Karel Skočovský a s jeho svolením jej otiskujeme. Zároveň Vás také zveme na Sonus, kde bude mít P. Karel 8. února 2015 přednášku na téma: „BOŽÍ PLÁN S MANŽELSTVÍM“.

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Pavlovice u Přerova

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Milí farníci,

Prodejna "NA FAŘE"

Milí čtenáři.

Na začátku měsíce listopadu se na přerovské faře objevil tento poutač, který Vás zve na faru. Poté, co jsme jej v sobotu odpoledne umístili na průčelí, byla jsem zvědavá, jak bude farníky přijat. A nemusela jsem ani dlouho čekat. Hned v neděli ráno při cestě na mši svatou jsem potkala dvě farnice, které poutač obhlížely. Zatímco první se poutač líbil, druhá se jí, k mému údivu, zeptala: „A co to vlastně je, nějaká hospoda?“ Přiznávám, že když jsem po této poznámce vzhlédla k nápisu, musela jsem se pousmát. Opravdu to může připomínat třeba hostinec „Na růžku“.

Z centra Ráj

MANŽELSTVÍ - cesta ke svatosti

Rosteme ve víře - Kněžské osobnosti

Mons. ThDr. Stanislav ZELA, biskup  (1893 – 1969)

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov