Děkanát Přerov

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

v brzké době se opět rozběhnou přípravy dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Je tedy ten nejvhodnější čas seznámit Vás s tím, jak jsme využili výtěžek Tříkrálové sbírky 2014. 

V lednu letošního roku se v Přerově a okolních obcích vybralo celkem 741 817,- Kč. Tato částka byla rozdělena na dvě části. Prvních 313 361,- Kč bylo Charitou České republiky použito na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Druhá část 428 456,- Kč se vrátila zpět do Přerova.

Za přátele myslivosti a koní

„Náš pan farář dp. P. Mgr. Radek Sedlák každým rokem zajišťuje ve své farnosti v Troubkách- Henčlově a Bochoři tradiční svatohubertské slavnostní bohoslužby „Za přátele myslivosti a koní“ – konané ve farním kostele, zasvěceném sv. Markétě.

Duchovní obnova - Velehrad 2014

Nikoho už asi nepřekvapí zmínka o tom, že se opět, jak je již po několik let milou tradicí, konala na začátku listopadu duchovní obnova na Velehradě. Pod vedením pana děkana jsme se mohli od 7. do 9. listopadu zamýšlet nad dle mého názoru nelehkým tématem „Abrahám - Na cestě víry.“

Jen tak ve stručnosti

Advent a Vánoce

     Přestože je v předvánočním čase většinou ještě více úkolů a starostí než v ostatních dobách roku, tak se jistě dá večer najít chvíle, kdy se může celá rodina sejít ke kratičké modlitbě u adventního věnce. Podobně v době vánoční se může rodina setkat u stromečku a betléma. Takové chvíle jsou důležité, protože společná modlitba upevňuje rodinné společenství.

 

Otevření kostelů k jesličkám

Představujeme přerovská společenství

Společenství křesťanských žen

Naše společenství vzniklo po otevření centra Sonus v roce 1997. Na výzvu tehdejšího otce děkana p. Josefa Lambora se tehdy přihlásilo několik žen, v čele s dnes již zemřelou paní Františkou Hradílkovou. Začaly jsme se scházet každých 14 dní vždy v sudé úterky od 16 do 18 hodin na Sonusu.

Přečetli jsme a doporučujeme

Připravte cestu Pánu

                                                                                 Milan Hromník

Úvahy nad liturgickými čteními v adventní době

Slovo pro každého 2014

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Úvodník - listopad 2014

Vážení farníci přerovského děkanátu, chtěl bych Vás pozdravit v nadcházejícím dušičkovém období, které se nám, jak zřejmě víte, v posledních letech zásluhou našeho pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duky poněkud rozšířilo: Svatý stolec, resp. Apoštolská penitenciárie totiž odpověděla již před 2 lety na žádost pana kardinála a prodloužila věřícím v naší vlasti možnost získávat plnomocné odpustky spojené s návštěvou hřbitova, takže v letech 2012-2019 je možné získat tyto odpustky vždy od 25.10. do 8.11. včetně, samozřejmě za splnění obvyklých podmínek.

Světec měsíce

Blahoslavený Jerzy Popiełuszko

Kněz a mučedník 20. století, který bránil víru a lidskou důstojnost v čase totalitního režimu.

Jerzy Aleksander Popiełuszko přišel na svět 14. září 1947 v Okopech u Suchowole. Pocházel z rolnické rodiny, rodiče měli malé hospodářství. Měl celkem 4 sourozence. Jerzy už od mala projevoval hlubokou zbožnost. Tichý a samotářský hoch se za svou víru nikdy nestyděl, což mu již v dětství způsobovalo množství problémů.

Rosteme ve víře - Kněžské osobnosti

Prof. ThDr. PhDr. František Dvorník (1893 – 1975)

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov