Děkanát Přerov

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Aktivity dobrovolníků Maltézské pomoci

Činnost centra MP v Přerově je velmi pestrá a každý si může najít způsob, jak se do dobrovolnictví zapojit. Chtěly bychom Vás seznámit alespoň s některými aktivitami z posledního období.

Dobrovolníci centra MP v Přerově již tradičně pomáhají při organizaci různých akcí občanských sdružení pro postižené občany - především Centra setkávání a Alfa handicap Přerov. Pomáhali jsme při:

  • celostátním závodu tělesně postižených v parku Michalov

  • bowlingovém turnaji pro handicapované

Jen tak ve stručnosti

Pastorační sněm

     Děkuji všem, kdo se zúčastnili pastoračního sněmu našich farností. Pomohl nám uvědomit si rozmanitost farního života a jeho bohatství. Přestože to nebylo hlavním cílem, tak se objevilo i pár konkrétních návrhů či připomínek, ke kterým se chci ještě časem vrátit. Případná další pastorační setkání by byla zaměřena na některou jednotlivou oblast farního života. Například na liturgii či charitativní práci či na technické záležitosti.

 

Setkání pro evangelizaci

Internetová nástěnka děkanátu

Internetovou nástěnku našeho děkanátu najdete na této adrese.

Misijní neděle - 19. října

Vážení přátelé, v 70. a 80. letech minulého století bylo zvykem, že se posílaly balíky na misie z jednotlivých rodin. V naší přerovské farnosti jsme se sjednotili a začali jsme od roku 1988 posílat balíky společně. Vždy se vše shromažďovalo a připravovalo na faře.

Rosteme ve víře - kněžské osobnosti

Milí čtenáři, přinášíme Vám novou rubriku, kterou povede přerovský jáhen Zdeněk Mlčoch. Bude se v ní věnovat osobnostem kněží, kteří měli nějakým způsobem vztah k Hané a našemu blízkému okolí, ať už coby rodáci, nebo zde blízko působili.

 

Prof. ThDr. Melchior Mlčoch (1833 – 1917)

Rosteme ve víře - Desatero

9. PŘIKÁZÁNÍ

 Nebudeš žádostivě dychtit
po ženě svého bližního

Světec měsíce

Blahoslavená Marie Terezie Tauscher

Zakladatelka kongregace Srdce Ježíšova OCD, obětavá řeholnice, jež věnovala svou péči chudým a opuštěným dětem.

Narodila se 19. 6. 1855 v braniborském Sandowě, území dnešního Polska. Byla dcerou luteránského pastora. Později se rodina přestěhovala do Berlína, kde Marie ze zdravotních důvodů přerušila školu. Roku 1870 rodiče ji a sestru poslali studovat na Moravu.

Rozhovory

Milí farníci, jmenuji se Emilie Šmídová a od 1. října jsem byla jmenována pastorační charitní asistentkou v naší přerovské Charitě.

Ráda bych Vám v krátkosti řekla něco o sobě.

       Pocházím z Přerova a většina z Vás mě vídá v přerovské schole, kde hraju na kytaru. Věnuji se zde také organizaci letních táborů a už třetím rokem učím v Přerově náboženství. Studovala jsem v Olomouci, napřed angličtinu s ekonomikou, a poté teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě. Od října se budu věnovat pastorační práci v Charitě.

Stránka pro mládež

Pozdrav z Teologického konviktu

Milí čtenáři, srdečně Vás zdravím.

Teologický konvikt je společenství, v němž se uchazeč o kněžství rozhoduje, zdali jde správnou cestou podle Boží vůle. Zkouší, zdali je schopen zvládnout studium na Teologické fakultě. V tomto roce se také snaží žít přátelský život s ostatními studenty konviktu, protože ne každý vzešel z běžného rodinného prostředí. Letos se za celou Českou republiku přihlásilo 28 zájemců o kněžství, z toho 11 z arcidiecéze olomoucké.

 

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov