Děkanát Přerov

Národní eucharistický kongres 2015

Krev Kristova


Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“                                                                      (Jan 6,53-56)

Mateřská škola sv. Josefa na začátku roku 2015

Zatím co příroda odpočívá, v naší mateřské škole je stále živo. Nový rok jsme zahájili oslavou Tří králů. Tak jako mudrci z východu i my jsme se poklonili dítěti Ježíši v jeslích. Navštívili jsme charitu, městský úřad a některé rodiče v blízkosti mateřské školy a popřáli vše nejlepší do nového roku.

Jen tak ve stručnosti

Křížové cesty

     Budou v Přerově v postní době stejně jako v minulých letech: V neděli v 14:30 v kostele sv. Michala na Šířavě a zároveň v 14:30 také v kostele v Předmostí, v pondělí v 17:15 v Předmostí a v pátek v 17:15 v kostele sv. Vavřince. Děkuji všem, kdo se zapojí do vedení těchto našich společných pobožností.

 

Zpovídání na začátku postu

a postní předsevzetí

Přečetli jsme a doporučujeme

Kancionál

Společný zpěvník českých a moravských diecézí (vydání pro olomouckou arcidiecézi a diecézi Ostravsko - opavskou)

Svědectví pro evangelizaci

Zažili jste Boží dotek?

Odpověděl Bůh na vaše modlitby?

Jste Bohu za něco obzvlášť vděčni?

 

Podělme se o své zkušenosti s ostatními, nebojme se svědčit o Boží lásce…

 

V rámci setkávání pro evangelizaci v Přerově bychom chtěli shromáždit svědectví farníků naší farnosti a využít je pro povzbuzení věřících i hledajících, jako potvrzení, že Bůh je, že mu záleží na každém, a že svou moc projevuje v maličkostech i velkých skutcích.

Úvodník - leden 2015

Drazí čtenáři,

vstoupili jsme do nového roku 2015 – vše je tedy ještě před námi – všechny radosti i všechny starosti. Proto bych chtěl využít v úvodu tohoto prvního letošního čísla myšlenku jednoho irského novoročního přání:

Do nového roku vám nepřeji, abyste zůstali ušetřeni každého utrpení, ani to, aby vaše další cesta byla samá růže a aby po vaší tváři neskanula žádná slza, abyste nezakusili žádnou bolest - ne nic z toho vám do nového roku nepřeji. Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje, bolest a úzkost vás činí zralými.

Světec měsíce

Blahoslavený Pier Giorgio Frassati

Mladý, radostný křesťan, který byl ochotný pomáhat a šířil kolem sebe pokoj a radost.

Rosteme ve víře - kněžské osobnosti

Mons. Josef VRANA, biskup  (1905 – 1987)

Milé vánoční překvapení

 

2015 Rok zasvěceného života

Rok zasvěceného života

Od 1. neděle adventní prožívá církev na celém světě Rok zasvěceného života. Požádali jsme proto ty, kteří jsou k tomuto způsobu života povoláni, aby nám odpověděli na šest otázek, které nám osvětlí nejen význam tohoto poslání, ale také dovolí nahlédnout na cesty, které právě jim Bůh připravil. V tomto čísle jsme (ne)šli daleko a zeptali jsme se našeho pře-rovského rodáka P. Jana Adamíka.

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov