Děkanát Přerov

Národní eucharistický kongres

                   S MARIÍ V BETLÉMĚ


Toulky přerovským děkanátem

Farnost Měrovice nad Hanou

První písemná zmínka o obci je z roku 1466 v Zemských deskách olomouckých, tehdy se ovšem psala Mirowicze a patřila k majetkům olomouckého biskupství, daným králem Zikmundem do zástavy spolu s celým kojetínským panstvím. Panství měnilo držitele při různých prodejích a postoupeních zástav a skoro v každé listině se obec jmenuje jinak. Dnešní jméno Měrovice se objevilo teprve v roce 1567 jako Mierowicze.

Stránka pro mládež

Pozdrav z teologického konviktu

Život v Teologickém konviktu v Olomouci je jiný než běžná studijní praxe jakéhokoliv studenta vysoké školy. Chtěl bych Vám tedy přiblížit denní řád a aktivity, kterých se účastníme.

Představujeme přerovská společenství

Františkáni v Přerově

 

Rodina františkánského společenství, jinak také SFŘ (sekulárního františkánského řádu) v Přerově oslavila již 23 let trvání. Nyní má 12 profesních členů a několik tzv. přátel sv. Františka.

Přečetli jsme a doporučujeme . . .

Občan uvažuje cestou k lékaři                       Petr Piťha

Jen tak ve stručnosti

PF 2015

     Do nového roku 2015 přeji všem čtenářům našeho časopisu na prvním místě živou víru a pevnou jistotu, že nás neustále životem provází laskavý pohled našeho Boha.

Přečetli jsme a doporučujeme

Zamilovanost                   Pavel Hofírek

 

Bůh daroval manželství všem lidem, ať jsou pokřtěni nebo ne. O tom hovoří tato publikace, která je určena věřícím i ateistům. Je z pera autora, přerovského kněze a děkana P. Pavla Hofírka.

Úvodník - prosinec 2014

Drazí čtenáři děkanátního časopisu.

Čtyři týdny předem nás církev nabádá, abychom se připravili na opětovné slavení Vánoc a zároveň abychom si v období, kdy si připomínáme první příchod vtěleného Krista na svět, uvědomili, že Bůh přijde znovu: na konci života každého z nás i na konci časů. Proto je advent dobou přípravy a naděje.

Světec měsíce

Svatá Kateřina Alexandrijská

Mučednice, která vynikala dary ducha, znalostí filosofie, křesťanské nauky, odvahou a statečností. Patří mezi 14 svatých pomocníků.

Její životopisná data nejsou historicky podložená, přesto se však řadí mezi významné světce.

Rosteme ve víře - Kněžské osobnosti

Mons. Prof. ThDr. František Cinek      (1888 - 1966)

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov