Děkanát Přerov

Přečetli jsme a doporučujeme

Příprava na Vánoce     Přijď Pane Ježíši

Rosteme ve víře - Desatero

Desatero a Ježíš

 

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Majetín

Obec Majetín leží v nejjižnější části olomouckého okresu, vzdálena od Olomouce vzdušnou čarou 12 km. Rozkládá se na pokraji úrodné Hané, nedaleko zvedající se pahorkatiny podhůří Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Hranice katastru obce tvoří na jihu říčka Olešnice, na západě rameno řeky Moravy Morávka, na severu les Království a na východě hraničí s katastrálním územím obce Kokory. V současné době má Majetín 1151 obyvatel.

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Drazí přátelé, chvála Kristu!

Víkendovka pro mladé v Němčicích nad Hanou

Čas: pátek 7.11. až neděle 9.11. 2014                   

Místo: fara v Němčicích nad Hanou

Organizátor: Vít Adamík, Barbora Bílková          

Počet účastníků: 25 mladých a perspektivních farníků

Hostitel: P. Mgr. Tomáš Strogan

 

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

v brzké době se opět rozběhnou přípravy dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Je tedy ten nejvhodnější čas seznámit Vás s tím, jak jsme využili výtěžek Tříkrálové sbírky 2014. 

V lednu letošního roku se v Přerově a okolních obcích vybralo celkem 741 817,- Kč. Tato částka byla rozdělena na dvě části. Prvních 313 361,- Kč bylo Charitou České republiky použito na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Druhá část 428 456,- Kč se vrátila zpět do Přerova.

Za přátele myslivosti a koní

„Náš pan farář dp. P. Mgr. Radek Sedlák každým rokem zajišťuje ve své farnosti v Troubkách- Henčlově a Bochoři tradiční svatohubertské slavnostní bohoslužby „Za přátele myslivosti a koní“ – konané ve farním kostele, zasvěceném sv. Markétě.

Duchovní obnova - Velehrad 2014

Nikoho už asi nepřekvapí zmínka o tom, že se opět, jak je již po několik let milou tradicí, konala na začátku listopadu duchovní obnova na Velehradě. Pod vedením pana děkana jsme se mohli od 7. do 9. listopadu zamýšlet nad dle mého názoru nelehkým tématem „Abrahám - Na cestě víry.“

Jen tak ve stručnosti

Advent a Vánoce

     Přestože je v předvánočním čase většinou ještě více úkolů a starostí než v ostatních dobách roku, tak se jistě dá večer najít chvíle, kdy se může celá rodina sejít ke kratičké modlitbě u adventního věnce. Podobně v době vánoční se může rodina setkat u stromečku a betléma. Takové chvíle jsou důležité, protože společná modlitba upevňuje rodinné společenství.

 

Otevření kostelů k jesličkám

Představujeme přerovská společenství

Společenství křesťanských žen

Naše společenství vzniklo po otevření centra Sonus v roce 1997. Na výzvu tehdejšího otce děkana p. Josefa Lambora se tehdy přihlásilo několik žen, v čele s dnes již zemřelou paní Františkou Hradílkovou. Začaly jsme se scházet každých 14 dní vždy v sudé úterky od 16 do 18 hodin na Sonusu.

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov