Děkanát Přerov

Rosteme ve víře - sakrální architektura

Maličkosti dělají dokonalost,
ale dokonalost
není maličkost.

Autorem citátu v titulku článku je Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Tohoto umělce známe hlavně pod jeho křestním jménem. Michelangelo byl významný představitel vrcholné italské renesance a manýrismu (přechod od vrcholu renesance k baroku). Proslavil se jako malíř, sochař, architekt. Je o něm známo, že se zabýval též poezií. 18. 2. si připomínáme výročí 450 let od smrti tohoto génia.

Úvodník - leden 2014

Prožíváme stále vánoční dobu, radostné koledy stále znějí v našich chrámech, přicházíme k jesličkám, abychom se poklonili Božskému Dítěti. To vše líbezné a milé v nás však nesmí přehlušit vědomí o tom, proč se to všechno stalo. Ne proto, abychom jednou za rok slavili milé svátky, radovali se z rozsvícených světel, šli do kostela a po Novém roce se opět vrátili do běžného života, do našich všedních starostí...

Rosteme ve víře - sakrální architektura

Sakrální stavby na Pražském hradě

2. část

V minulém čísle jsme pojednali o katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V tomto čísle představím ostatní sakrální stavby. Text o bazilice sv. Jiří pochází z knihy Staropražské pověsti a legendy od Julia Košnáře. Text jsme lehce upravili a převedli do moderní češtiny. Mapku s popisem míst, o nichž budeme hovořit, naleznete pro připomenutí v minulém - prosincovém čísle Slova.

 

Bazilika sv. Jiří s areálem zrušeného kláštera

Maltézská pomoc

Cenu Křesadlo 2013 převzala dobrovolnice MP v Přerově… .      

 

Tento rok se uskutečnil v Olomouckém kraji již třetí ročník udílení ceny Křesadlo, která oceňuje osoby vykonávající dobrovolnickou činnost. Celou akci nejlépe charakterizuje její motto: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

Jen tak ve stručnosti

O jednom draku, dvou princeznách
a třech dračích hlavách

Upozornění: Není určeno k předčítání dětem před spaním.

 

Slovo pro každého 2013

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Děkanátní časopis: Slovo pro každého

Římskokatolická farnost Přerov vydává pro celý děkant Přerov od roku 1995 časopis Slovo pro každého.

Slovo pro každého 2012

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Slovo pro každého 2011

Farnost Přerov vydává pro vnitřní potřebu našeho děkanátu časopis "Slovo pro každého". Zde najdete jednotlivá čísla ke stažení.

Slovo pro každého 2002

Obsah časopisu Slovo pro každého roku 2002 a jednotlivá čísla ke stažení ve formátu PDF.

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov