Děkanát Přerov

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Slavnost Zvěstování Páně

Mše svaté:

Přerov 8:00 a 18:30

Předmostí 18:00

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Mariánské večeřadlo

Předmostí

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Ranní mše svatá v 9:00, státní svátek

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v nemocnici na LDN

Přerov, nemocnice

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Úvodník - březen 2018

Na dobrý začátek…

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov