Děkanát Přerov

Mateřská škola sv. Josefa

Doba velikonoční se chýlí ke konci. V naší Mateřské škole svatého Josefa v Kojetíně znělo při každodenním vítání radostné ,,Aleluja“ a ,,Vesel se Nebes Královno“. Prožívali jsme společně radost ze vzkříšení. Děti se také dozvěděly o velkém Božím Milosrdenství.

V měsíci květnu jsme oslavovali Pannu Marii.

Děti pilně nacvičovaly také pásmo pro maminky. Největší odměnou byla radost maminek a babiček, které přišly na besídku, aby společně s dětmi prožily Den matek v MŠ.

Stránka pro mládež

Den rodin v Čekyni

Návštěva z Polska

V sobotu 20. května proběhla v Přerově návštěva mladých a rodin z farnosti Kędzierzyn-Koźle, kde jsme prožili asi týdenní předprogram Světových dní mládeže v Krakově. Setkání bylo zahájeno společnou mší svatou ve farním kostele sv. Vavřince, po které následoval společný oběd na Sonusu. Po dobrém obědě jsme společně vyrazili na procházku po městě, na kterou navazovalo hraní her a aktivit v parku Michalov, které si pro nás připravili Kryštof s Pavlem. A když jsme si dost vyhráli a Jenda utopil svůj mobil, pokračovali jsme procházkou do Předmostí.

Pouť na svatý Hostýn pro rodiny 8. května

Dvě největší překážky jsme překonali už na samotném počátku: rozhodnutí využít smysluplně volný den, tedy vzdát se všech těch televizí, internetů, či úklidu, zahradničení nebo lákavého lenošení a druhá těžkost měla podobu ranního vstávání. Někdo v půl páté, jiný o něco později. Už jen to byl charakterní výkon (v případě dětí příkladná poslušnost).

Dopletná 2017

V sobotu 6. května se do Přerova opět sjely ženy z celé Moravy a z Čech, pletařky obvazů pro malomocné. Všechny nás zde přivítal pan Ing. Výleta a seznámil nás s programem této již X. Dopletné.

Pouť rodin na sv. Kopečku

Dne 21. května se konala pouť rodin a modliteb za nejmenší. Z naší kokorské farnosti na pouť vyrazilo pět rodin. Někteří šli pěšky ze Samotišek, aby se připojili k motlitbám za nenarozené děti. Mše svatá byla o půl jedenácté. Sloužil ji emeritní olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička. Celá bazilika byla zaplněna dětmi. Po mši svaté bylo přichystané občerstvení a program pro děti. Chodilo se po stanovištích a plnily se úkoly. Výhrou byla vstupenka do ZOO zdarma. Před bazilikou se děti mohly projet na koni. Do ZOO se těšili všichni.

Jen tak ve stručnosti

Kněžské svěcení a primice

"NA FAŘE" Pondělí až Pátek 9 - 12 a 14 - 17

Vážení a milí čtenáři!

Opět bych Vás chtěla pozdravit a zároveň pozvat do prodejny „Na faře“. Začátkem října tomu budou už dva roky, co jsme otevřeli prodejnu v „novém kabátě“ – v krásně opravené místnosti v přízemí přerovské fary. Novinkou letošního roku bylo povinné zavedení registrace tržeb v režimu EET.

Přečetli jsme a doporučujeme

Krvavé Jahody                                Jiří S. Kupka 

 

Příběh ženy, která přežila gulag

Úvodník - květen 2017

Milí čtenáři Slova,

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov