Děkanát Přerov

Biřmování v Přerově

Přerov, sv. Vavřinec

Nácvik biřmování

Přerov, sv. Vavřinec

Poslední májová pobožnost

Přerov, sv. Vavřinec

Slavnost Těla a Krve Páně

Mše svatá v Přerově: 8:00 a 18:30

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

První svaté přijímání v Přerově

Přerov, sv. Vavřinec

Úvodník - duben 2018

Máme před sebou Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Velikonoční neděli a dnes bychom se měli zeptat: pomohla nám postní doba v tom, aby se posílila naše víra ve zmrtvýchstalého Ježíše? Je dnes má víra v Pána Ježíše opravdová, živá, radostná? Odpověď je pro náš život velmi důležitá, neboť s ní stojí nebo padá náš věčný život po smrti.

Přečetli jsme a doporučujeme

Biskup na snowboardu          Martin Veselovský

Tomáš Holub

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov