Děkanát Přerov

Přečetli jsme a doporučujeme

Nadějě na neděli                            Jan Sokol

Krátké promluvy na nedělní čtení

 

Modlitby matek

Fara v Přerově

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Mše pro děti s přípravou na přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo dětí

Centrum Sonus

Nácviky ministrantů

Přerov i Předmostí v 9:00

Adorace Božího hrobu

Přerov 8:00 - 20:00

Předmostí 10:00 - 19:30

Nácviky ministrantů

Přerov i Předmostí v 9:00

Nácviky ministrantů

Přerov 17:45 a Předmostí 17:15

Spolčo dětí

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov