Děkanát Přerov

Pozdrav ze semináře

Drazí farníci,

po delší době Vás zdravím z gymnázia v Kroměříži. Rád bych Vás všechny touto formou pozval na kněžské svěcení a primiční mši svatou. Svěcení přijmu, dá-li Pán, v sobotu 24. června v 9:30 v Olomouci. Svěcený budu sám, proto věřím, že v katedrále bude dostatek místa pro Vás všechny, kteří se rozhodnete mě v tento důležitý den doprovodit svou modlitbou a přítomností. Všechny Vás srdečně zvu.

Jen tak ve stručnosti

Kaple sv. Jiří

     Ještě jednou děkuji zastupitelům města Přerova za příspěvek 200.000,- Kč na provedené opravy kaple sv. Jiří. Také děkuji všem, kdo nám od prosince 2016 pomohli svými dary, celkem se za pět měsíců ve sbírkách a darech vybralo na tento účel 96.991,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Víkend matek

Konečně mi letos bylo dopřáno zúčastnit se duchovně relaxačního pobytu pro ženy, který už po 15 organizuje společenství Modlitby matek. V páteční podvečer jsme se sjely na faru v Újezdě u Uničova. Celkem 28 maminek, 4 kněží a jedno usměvavé miminko. Farní budova z konce 18. stol. s citlivě zrenovovaným interiérem, s krásnou kaplí a rozsáhlou zahradou, mě naprosto uchvátila. Po společné modlitbě matek za naše děti v kapli následoval společenský večer s oblíbeným kolečkem.

Primice ("panáčkova svajba")

Podle P. A. Šuránka, P. V. Kosmáka a P. F. Zgody

Bývávalo pýchou celé obce, když někdo z rodáků dosáhl kněžského stavu, a tak na primici – první mši svatou, kterou novokněz po vysvěcení slouží, přicházelo celé široké okolí. Někteří prý přišli i z takové dálky, že cestou prošlapali střevíce. Účast každému stála za to a příslušná obec se „mosela okázať“.

Světec měsíce

Svatý Bonifác

Misionář 8. století, který šířil křesťanství ve střední Evropě

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Skutky apoštolů

Emeritní papež Benedikt XVI. slaví své 90. narozeniny

Věku 93 let se dožil papež Lev XIII. Tento rok jsme se dočkali narozenin emeritního papeže Benedikta XVI., který slaví své 90. narozeniny na slavnost Vzkříšení Páně 16. dubna. Můžeme tedy říci, že je druhým nejstarším papežem za dva tisíce let, byť již „v důchodu“. Rád bych životní jubileum tohoto Božího muže přiblížil malou reflexí. Začneme však od někoho jiného. Kdo z nás by neměl živou vzpomínku na papeže, dnes už svatého, Jana Pavla II. Tento světec oslovoval každý národ a každou věkovou skupinu svou opravdovostí, statečností a entuziasmem.

Stránka pro mládež

Jarní ministrantský víkend

Drazí čtenáři,

Vydařená víkendovka aneb . . . .

… aneb Díky postu, poporostu

Přečetli jsme a doporučujeme

Cena, kterou zaplatíš                                Joseph Fadelle 

 

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov