Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 18. 2. 2018

 

1. neděle postní

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + Leničku, Ladislava, Františka, rodiče a živou rodinu

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá – Za farníky

9:45

Předmostí

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

9:00

Přerov

Mše svatá – Za rodinu Sedláčkovu a Žváčkovu

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Na poděkování Panně Marii a za Boží ochranu pro celou rodinu

14:30

Šířava

Křížová cesta

14:30

Předmostí

Křížová cesta

15:30

Sonus

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Stanislavu Mikešovou a DO

19:30

Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Pondělí 19. 2. 2018

 

Pondělí po 1. neděli postní

8:00

Přerov

Mše svatá – Za duchovní povolání

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

16:00

Fara

Setkání seniorů

17:15

Předmostí

Křížová cesta

18:00

Předmostí

Mše svatá

18:45

Předmostí

Náboženství pro dospělé

Úterý 20. 2. 2018

Úterý po 1. neděli postní

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Marii Štěpánkovou, manžela, syna, rodiče z obou stran,

                    živou rodinu a DO

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

17:00

Sonus

Přednáška Křesťanské akademie

18:00

Sonus

Společná modlitba růžence

 Středa 21. 2. 2018

Středa po 1. neděli postní

8:00

Přerov

Mše svatá

Ve středu v 9:00 na Sonusu bývá Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

10:30

Fara

Redakční rada časopisu

16:30

Pavlovice

Beseda Centra pro rodinu: Bylinky

17:30

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi

18:00

Přerov

Mše svatá pro školní děti s přípravou na první svaté přijímání

– Za živou a + rodinu Nedomovu z Grymova a DO

Čtvrtek 22. 2. 2018

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

8:00

Přerov

Mše svatá

 

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

17:30

Sonus

Příprava dospělých na biřmování

18:00

Předmostí

Tichá eucharistická adorace

19:30

Fara

Modlitby matek

 Pátek 23. 2. 2018

Pátek po 1. neděli postní

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Vincence Krejčiříka

Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 18:45 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 – 17:10

17:15

Přerov

Křížová cesta

18:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče, živou rodinu a DO

 

Charváty

Víkendová akce mládeže

 Sobota 24. 2. 2018

Sobota po 1. neděli postní

8:00

Fara

Zapisování úmyslů na mše svaté v Přerově na duben, květen a červen

 

9:00

Sonus

Schůzka ministrantů

17:30

Podolí

Mše svatá v kapli v Podolí

18:30

Přerov

Mše svatá – Na poděkování za 70 let života

Neděle 25. 2. 2018

 

2. neděle postní

7:30

Šířava

Mše svatá – Za farníky

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče Vavrouchovy a Havelkovy

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za živou a + rodinu

12:00

Sonus

Farní oběd

14:30

Šířava

Křížová cesta

14:30

Předmostí

Křížová cesta

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče, sestru, dva švagry a za živou rodinu

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Setkání společenství křesťanských žen – Úterý 27. 2. Sonus 16:00.

Modlitby za Charitu – Středa 28. 2. Fara 15:30.

Úklid kostela, skupina „B“ – Čtvrtek 1. 3. Přerov 15:00.

Katecheze pro dospělé – Čtvrtek 1. 3. Sonus 17:30.

Spolčo mládeže – Pátek 2. 3. Fara 19:30.

Herní večer pro mládež – Sobota 3. 3. Sonus 18:00.

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 18. 2. 2018

 

 Přerov a Předmostí: 

·       Přečíst svátky tohoto týdne.

·       Dnes je pravidelná měsíční sbírka. Příští neděli bude sbírka Svatopetrský haléř.

·       Setkání seniorů je v pondělí v 16:00 na faře v Přerově.

·       Přednáška Křesťanské akademie bude v úterý v 17:00 na Sonusu.

·       Beseda Centra pro rodinu o bylinkách bude ve středu v 16:30 a Pavlovicích.

·       Mše svatá pro školní děti bude ve středu večer v 18:00.

·       Schůzka ministrantů bude v sobotu v 9:00 na Sonusu.

·       Farní oběd bude příští neděli v 12:00 na Sonusu, přihlásit se můžete ještě teď po mši svaté.

·       Zastavení „Cesty manželů“ budou pro inspiraci ještě dva týdny vzadu v kostele.

·       Oblastní charita Přerov všechny zve k zapojení do akce Postní almužna. Vzadu v kostele si můžete vyzvednout pokladničku, do které během postu vkládáme peníze za to, co jsme si odřekli. Pokladničky se odevzdávají na Květnou neděli a z výtěžku Oblastní charita pomůže rodinám a lidem v nouzi. Pokud byste věděli o někom, kdo tuto pomoc potřebuje, vhoďte do pokladničky jméno a kontakt nebo se obraťte přímo na Oblastní charitu.

 

 Přerov: 

·       Křížové cesty jsou v neděli v 14:30 na Šířavě a v pátek v 17:15 u sv. Vavřince.

·       Zapisování úmyslů na mše svaté na duben, květen a červen bude v sobotu ráno v 8:00 na faře.

·       Po deváté: Teď po mši svaté zveme všechny na faru k posezení u kávy a čaje. Je otevřena farní prodejna a knihovna.

 

 

 Předmostí: 

·       Křížové cesty v Předmostí jsou v neděli v 14:30 a v pondělí v 17:15.

·       Tichá eucharistická adorace bude ve čtvrtek v 18:00.

·       Teď po mši svaté je setkání na faře u kávy a čaje, na které všechny zveme.